Nalog za sluzbeni put u inostranstvo pdf

Ukoliko zaposleni dobije polovinu dnevnice za sluzbeni put u zemlji ima pravo na srazmeran iznos polovinu neoporezivog iznosa. Kako obracunati troskove sluzbenog puta u inozemstvo. Neoporezivi iznos dnevnice za sluzbeni put u zemlji odredbama clana 18. Sa popunjenim nalogom idete kod ravnatelja koji vam svojim potpisom na prvoj strani naloga odobrava sluzbeno putovanje b tijek nakon povratka sa sluzbenog putovanja 1. Sluzbeni put u zemlji agencija venergy beograd, 011 697. Neposredno pre sluzbenog putovanja, direktor izdaje nalog za sluzbeni put, a zaposleni nakon povratka sa puta podnosi obracun troskova. Prijatelju dobar je nalog samo sto ne obracunava dobro dnevnice nprne obracunava,npr. Zakona o porezu na dohodak gradana propisan je neoporezivi iznos dnevnice za sluzbeni put u zemlji do 2.

Sluzbeni put u inostranstvo agencija venergy beograd. Nalog za sluzbeno putovanje u inostranstvo sadrzi ime i prezime zaposlenog koji putuje, poslove koje obavlja, cilj putovanja, naziv drzave i mesto u. Aktuelni neoporezovani iznos za punu dnevnicu je 2. Sluzbeni put u inostranstvo agencija venergy beograd, 011. Dnevnica za sluzbeno putovanje u inostranstvo saop. Obracun troskova i dnevnica sluzbenog puta u inostranstvo. Interno pravilo o postupku odobravanja sluzbenog putovanja. Nalog za sluzbeno putovanje u inostranstvo sadrzi ime i prezime drzavnog sluzbenika ili namestenika koji putuje, naziv. Dnevnica za sluzbeni put u inostranstvo pokriva troskove ishrane i gradskog pravoza u mestu u kome zaposleni boravi. Sluzbeno putovanje u inostranstvo, u smislu ove uredbe, jeste sluzbeno putovanje iz republike srbije u stranu drzavu i obratno, sluzbeno putovanje iz jedne u drugu stranu drzavu i sluzbeno putovanje iz jednog u drugo mesto u stranoj drzavi.

Naknade za sluzbeno putovanje obuhvacaju naknadu za smjestaj, ishranu, prijevozne i druge troskove predvidene ovom uredbom. Katalog propisa 2018 registar i precisceni tekstovi propisa. Preuzmi obrazac nalog za sluzbeno putovanje u inostranstvo. Dnevnica za sluzbeni put i neoporezovani iznos dnevnice experta. Pod sluzbenim putovanjem u inostranstvo, u smislu uredbe o. Dnevnica za sluzbeni put i neoporezovani iznos dnevnice. Sifarnik osnova naplate, placanja i prenosa u platnom prometu. Odlukanaknada za sluzbeno putovanje hr 06 06 2011 godine. Obrasci za finansijsku, pravnu, racunovodstvenu sluzbu. Putni nalog popunjava ovlastena osoba nalogodavca u dva primjerka, citkim tiskanim slovima, kemijskom olovkom ili putem tiskarskog stroja. Pojam sluzbenog putovanja u inostranstvo clan 15 sluzbeno putovanje u inostranstvo, u smislu ove uredbe, jeste sluzbeno putovanje iz republike srbije u stranu drzavu i obratno, sluzbeno putovanje iz jedne u drugu stranu drzavu i sluzbeno putovanje iz jednog u drugo mesto u stranoj drzavi. Preuzmi obrazac ob obrazac obavestenja o fiskalno isecku.

Za put u inozemstvo obvezni smo obracunati i poseban doprinos za zdravstvenu zastitu s obzirom. Novi pravilnik o sadrzini, nacinu izdavanja i vodenju. Sluzbeno putovanje u inostranstvo kako da podignem novac. Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji i inostranstvu. Prilikom slanja zaposlenog na sluzbeni put, poslodavac sacinjava nalog za. Sifarnik osnova naplate, placanja i prenosa u platnom.

Nalog za sluzbeni put u inostranstvo primer za besplatno preuzimanje i elektronsko popunjavanje u ms word i pdf formatu. Nalog za sluzbeno putovanje u inostranstvo clan 16 ovlasceno lice izdaje drzavnom sluzbeniku ili namesteniku nalog za sluzbeno putovanje u inostranstvo pre nego sto on pode na sluzbeno putovanje. Dnevnice za sluzbeni put u inostranstvo obracun poreza i doprinosa. Dnevnice za sluzbeni put u inostranstvo biljana trifunovic. Prirucnik pravilna resenja za 120 problema racunovoda. Iznos dnevnica za sluzbena putovanja u strane drzave. Takode, novac koji podizete na bankomatu u inostranstvu moze biti do tog iznosa. Preduslov za isplatu akontacije u slucaju sluzbenog putovanja je putni nalog. Obrasci za finansijsku, pravnu, racunovodstvenu sluzbu podeljeni po kategorija racunovodstvo, blagajnicno poslovanje, trgovina, kadrovska sluzba itd. Katalogpropisa2018 nespacomputersdoo,podgorica 6 5. Uobicajeno je u skladu sa uredbom o naknadi troskova i otpremnin drzavnih sluzbenika i namestenika iako nije obavezujuce za privatne poslodavce da zaposleni ima pravo na punu dnevnicu za sluzbeni put u inostranstvo ukoliko na sluzbenom putovanju u inostranstvu provrede vise od 12 casova tacnije izmedu 12 i 24h, a na polovinu.

Katalog propisa 2018 registar i precisceni tekstovi. Nalog za sluzbeno putovanje i obracun putnih troskova clan 12. Minimalni iznos naknade troskova za sluzbeni put u inostranstvo nije odreden. Napravite brzo i lako nalog za sluzbeni put u zemlji i inostranstvu, bez papira i pisanja, na vasem racunaru ili mobilnom telefonu. Za sve prijevoze tijekom jednog dana nalogodavac moze izdati jedan putni nalog za motorno vozilo. Registar nacionalnog internet domena srbije zorza klemansoa 18i, beograd, srbija. Obrazec nalog za sluzbeno potovanje z obracunom stroskov.

Zaposlenom koji ide na sluzbeni put u inostranstvo poslodavac izdaje nalog za. Sluzbeni put u inostranstvo predvida izdavanje naloga od strane ovlascenog lica, na ime zaposlenog. Zaposleni popunjava putni nalog i najavu za sluzbeno putovanje prilog 1. Nalog za sluzbeni put u inostranstvo u pdf i ms word formatu za elektronsko popunjavanje. Formular nalog za sluzbeno putovanje u zemlji igor. Nalog za sluzbeno potovanje z obracunom, obrazec h.

Prilog nalog za sluzbeno putovanje popunjen primer. Ako je rec o sluzbenom putu u zemlji, zaposleni pored naknade troskova za smestaj i hranu ima pravo i na dnevnice koje nece ulaziti u zaradu. Za vrijeme sluzbenog putovanja u inostranstvo sluzbeniku pripada dnevnica, naknada troskova smjestaja sa doruckom i naknada troskova prevoza u inostranstvu. Ove informacije treba navesti u samom nalogu za sluzbeni put. Poslodavac je duzan da isplati dnevnicu, nadoknadi putne troskove i troskove prenocista. U slucaju isplate naknade, odnosno akontacije i konacnog obracuna troskova sluzbenog putovanja u inostranstvu, nalogodavac rezident daje banci nalog za placanje slog 70, sifra osnova 340, i navodi ime i prezime lica koje sluzbeno putuje u inostranstvo. Sluzbeni put u zemlji agencija venergy beograd, 011 697 32.

I sluzbeno putovanje u inostranstvo sluzbenik koji putuje u inostranstvo, podnosi zahtjev direktoru za odobravanje sluzbenog putovanja. Nacin isplate dnevnica za sluzbeni put u inostranstvo. Medu troskove koje je poslodavac obavezan da nadoknadi zaposlenom spadaju i troskovi vezani za sluzbeno putovanje. Pravilnik mozete preuzeti i pogledati u pdf formatu. Sluzbenik koji putuje u inostranstvo, podnosi zahtjev direktoru za odobravanje sluzbenog putovanja.

592 593 1460 996 1482 105 540 1532 399 555 1470 216 469 643 336 969 991 895 1097 1198 181 1474 350 1375 186 1318 520 1497 1225 788 1180 898 1000 796